Івано-Франківське обласне управління

лісового та мисливського господарства

Адреса: вулиця Михайла Грушевського 31,
м. Івано-Франківськ,76018
Тел: 0342 55-22-59, тел/ф: 0342 55-20-54
office@ifforestry.gov.ua

П'ятниця, 29 січня 2021 08:35

Науковці УкрНДІгірліс впроваджують нові методи для запобігання розвитку ерозійних процесів грунтів

Ерозією ґрунтів називають процес руйнування ґрунтового покриву (змив, розмив, яроутворення та ін.). Розрізняють два види ерозії: нормальну (геологічну) та сучасну прискорену (руйнівну) ерозію. Якщо нормальна проходить в природі дуже повільно і обумовлена ходом історичних фізико-географічних процесів, то прискорена викликана господарською діяльністю людини, завжди приймає прискорену форму. Цьому сприяє зростаюча технічна озброєність людського суспільства, масштаби і глибина впливу людини на природу.

Особливо сильно розвиваються процеси ерозії ґрунтів в гірських умовах, якій сприяють великі перепади висот, крутизна і довжина схилів, зливовий характер опадів. Це в повній мірі стосується і Верховинського регіону Українських Карпат. Та все ж основну роль при виникненні ерозійних процесів відіграє людина з її часом необдуманою, поспішною, іноді природоруйнуючою діяльністю. Сюди можна віднести використання нею великої кількості одиниць техніки і механізмів для задоволення суспільних та власних потреб, зростання і без того розгалуженої сітки гірських необлаштованих доріг, проведення з порушенням встановлених вимог лісозаготівельних та лісогосподарських робіт, нераціональне ведення приватного господарства т. ін.

В рамках виконання досліджень з удосконалення методів запобігання розвитку ерозійних процесів при здійсненні гірської лісозаготівлі науковцями УкрНДІгірліс створена та використовується методика оцінки шляхів первинного транспортування деревини в лісових масивах. Базується методика на застосуванні сучасних геоінформаційних системах засобів дистанційного зондування Землі, в тому числі відкритих високороздільних знімків, яка за допомогою QGIS завантажується із застосуванням спеціального додаткового модуля "QuicMapServices". Це дає можливість використати широкий набір карт, наявних у відкритому доступі різних безкоштовних сервісів, для проведення необхідних картографічних побудов.

Для забезпечення ефективного виконання транспортних процесів при здійсненні діяльності з лісокористування, відновлення, охорони і захисту лісу працівниками лабораторії лісових природозберігаючих технологій УкрНДІгірліс проводяться роботи з створення геоінформаційних систем (в подальшому ГІС) лісових автодоріг. На теперішній час в чотирьох підприємствах Івано-Франківського ОУЛМГ наявні такі ГІС , що включають актуальну інформацію про майже 700 км лісових автодоріг. В них кожна дорога представлена як лінійний об’єкт з відомими відносними координатами вздовж дороги та наявністю певної кількості каліброваних точок. Це дозволяє мати достовірну інформацію про розташування кожної дороги, а також відомості про неї у вигляді таблиць, фото чи креслень, які відображають її технічні і експлуатаційні характеристики.

Приклади подачі інформації про лісові автодороги ДП «Осмолодське лісове господарство» нижче.

гл

гл2

Новини

Корисні посилання

dklg

dklg

dklg

dklg

dklg

dklg

dklg