Івано-Франківське обласне управління

лісового та мисливського господарства

Адреса: вулиця Михайла Грушевського 31,
м. Івано-Франківськ,76018
Тел: 0342 55-22-59, тел/ф: 0342 55-20-54
office@ifforestry.gov.ua

Вакансії

 

Наказ Івано-Франківського обласного управління лісового і мисливського господарства «Про оголошення  конкурсу на заміщення вакантної посади державної служби»  від  09.02.2018 № 17-к

 

 

Додаток №2

до Наказу Івано-Франківського ОУЛМГ

«Про оголошення  конкурсу на заміщення вакантної посади державної служби»  від  09.02.2018 № 17-к

УМОВИ

проведення конкурсу

на заміщення вакантної посади державного службовця категорії «Б» -

начальника відділу лісового господарства

 

 

Загальніумови

 

 

Посадовіобов’язки

 

 

1.Координування в межах компетенції роботи підприємств і організацій, незалежно від їх підпорядкування і форми власності, які ведуть господарство в лісах; забезпечування підтримки у вирішенні завдань, пов’язаних з веденням лісового господарства.

2.Визначення  основних напрямків та забезпечення проведення єдиної державної політики у сфері лісового господарства.

3.Здійснення аналізу діяльності підприємств та установи які координуються обласним управлінням в частині ведення лісового господарства, забезпечення розроблення і здійснення заходів щодо підвищення продуктивності та якісного складу лісів.

Умови оплати праці

посадовий оклад – 6000 грн.,

надбавка за вислугу років,

надбавка за ранг державного службовця,

за наявності достатнього фонду оплати праці – премія.

Інформація про строковістьчи

безстроковість

призначення на посаду

 

 

 

 

Безстроково

(постійне місце служби)

Перелікдокументів, необхідних для участі в конкурсі,

та строк їхподання

1) копію паспорта громадянинаУкраїни;

2) письмовузаяву про участь у конкурсііззазначеннямосновнихмотивівщодозайняття посади державноїслужби, до якоїдодається резюме у довільнійформі;

3) письмовузаяву, в якійповідомляє, що до нього  не застосовуються заборони, визначенічастиноютретьоюабо четвертою статті 1 Закону України "Про очищеннявлади", та надаєзгоду на проходженняперевірки та на оприлюдненнявідомостейстосовнонього відповідно до зазначеного Законуабокопіюдовідкивстановленоїформи про результатитакоїперевірки;

4) копію (копії) документа (документів) про освіту;

5) оригінал посвідчення атестації щодо вільного володіння державною мовою;

6)заповнену особовукарткувстановленогозразка;

7)оригінали інших документів для підтвердження відповідності умовам конкурсу в разі проведення закритого конкурсу;

8) декларацію особи, уповноваженої на виконанняфункційдержавиабомісцевогосамоврядування, за 2017 рік.

Строк подання документів: до 17.00 годин  26.02.2018р.

15 календарних днів з дня оприлюднення інформації про проведення конкурсу на офіційному веб-сайті центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері державної служби (Національного агентства України з питань державної служби).

Місце, час та дата проведення конкурсу

02 березня 2018 року, о 10.00

76015, м. Івано-Франківськ, вул. Грушевського, 31

Прізвище, ім’я та по батькові, номер телефону та адреса електронноїпошти особи, яка надаєдодатковуінформацію з питаньпроведення конкурсу      

Дзундза Мирослава Василівна ;

тел. (0342)  55-64-58

oykadru@meta.ua

 

 

Кваліфікаційні вимоги

 
1 Освіта      

Вища, магістр

2 Досвідроботи   

Досвід роботи на посадах державної служби категорії «Б»  чи «В» або досвід служби в органах місцевого самоврядування, або досвід роботи на керівних посадах підприємств, установ та організацій незалежно від форм власності не менше два роки

3 Володіння державною мовою

Вільневолодіння державною мовою

Професійна  компетентність

 

1 Освіта

Вища освіта за напрямком підготовки

«Лісове господарство»

2 Знаннязаконодавства КонституціюУкраїни, ЗакониУкраїни  "Про державну службу", "Про запобіганнякорупції",
3

Професійнізнання

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Лісовий кодекс України,Земельний кодекс України, Постанова Кабінету Міністрів України від 22 жовтня 2008 року №929 «Про затвердження правил рубок головного користування в гірських лісах Карпат»; Постанова Кабінету Міністрів України від 12 травня 2007 року №724 «Про затвердження Правил якісного складу лісів», Закон України «Про звернення громадян”, Закон України «Про доступ до публічної інформації»
4

Спеціальний досвід роботи

 

Досвід роботи за фахом
     
5 Знання сучасних інформаційних технологій  користувач ПК (MSOffice, Internet), вміння використовувати  офісну техніку.
6 Особистісні якості

Відповідальність, порядність

дисципліна і системність;

аналітичні здібності

вміння працювати в стресових ситуація

       

 

 

 

Додаток №3

до Наказу Івано-Франківського ОУЛМГ

«Про оголошення  конкурсу на заміщення вакантної посади державної служби»  від  09.02.2018 № 17-к

УМОВИ

проведення конкурсу

на заміщення вакантної посади державного службовця категорії «В» -

головного спеціаліста відділу лісового господарства

 

 

Загальніумови

 

 

Посадовіобов’язки

 

 

1.Приймає участь в комплексних ревізіях лісогосподарської діяльності підприємств в частині дотримання вимог правил лісокористування, раціонального використання лісових ресурсів; вносить пропозиції з покращення роботи підприємств та установи які координуються обласним управлінням.

2.Контролює стан виконання доведених завдань, проектів організації і розвитку лісового господарства, рекомендацій Львівської лісовпорядкувальної експедиції ВО «Укрдержліспроект» у відповідності до матеріалів базового та перманентного (безперервного) лісовпорядкування.

3.Здійснює контроль за виконанням постанов Кабінету Міністрів України, розпоряджень облдержадміністрацій, рішень обласної ради та наказів вищестоящих організацій стосовно питань ведення лісового господарства та лісовпорядкування.

4.Здійснює контроль за своєчасним зведенням статистичних місячних, квартальних і річних звітів, веденням поточної кореспонденції, наданням інформації тощо.

5.Координує роботу державних лісогосподарських підприємств та установи в частині виконання лісогосподарських робіт, використання лісових ресурсів, проведення лісовпорядкування та ведення заповідної справи.

Умови оплати праці

посадовий оклад –  4800грн.,

надбавка за вислугу років,

надбавка за ранг державного службовця,

за наявності достатнього фонду оплати праці – премія.

Інформація про строковістьчи

безстроковість

призначення на посаду

 

 

Безстроково

(постійне місце служби)

Перелікдокументів, необхідних для участі в конкурсі,

та строк їхподання

1) копію паспорта громадянинаУкраїни;

2) письмовузаяву про участь у конкурсііззазначеннямосновнихмотивівщодозайняття посади державноїслужби, до якоїдодається резюме у довільнійформі;

3) письмовузаяву, в якійповідомляє, що до нього  не застосовуються заборони, визначенічастиноютретьоюабо четвертою статті 1 Закону України "Про очищеннявлади", та надаєзгоду на проходженняперевірки та на оприлюдненнявідомостейстосовнонього відповідно до зазначеного Законуабокопіюдовідкивстановленоїформи про результатитакоїперевірки;

4) копію (копії) документа (документів) про освіту;

5)оригінал посвідчення атестації щодо вільного володіння державною мовою

6)заповнену особовукарткувстановленогозразка;

7)оригінали інших документів для підтвердження відповідності умовам конкурсу в разі проведення закритого конкурсу;

8) декларацію особи, уповноваженої на виконанняфункційдержавиабомісцевогосамоврядування, за 2017 рік.

Строк подання документів: до17.00годин  26.02.2018року

15 календарних днів з дня оприлюднення інформації про проведення конкурсу на офіційному веб-сайті центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері державної служби (Національного агентства України з питань державної служби).

Місце, час та дата проведення конкурсу

01 березня 2018 року, о 10.00

76015, м. Івано-Франківськ, вул. Грушевського, 31

Прізвище, ім’я та по батькові, номер телефону та адреса електронноїпошти особи, яка надаєдодатковуінформацію з питаньпроведення конкурсу

Дзундза Мирослава Василівна ;

тел. (0342)  55-64-58

oykadru@meta.ua

Кваліфікаційні вимоги
 
1 Освіта      

Наявністьвищоїосвітине нижче ступенямолодшого бакалавра або бакалавра

2 Досвідроботи   

Не потребує

3 Володіння державною мовою

Вільневолодіння державною мовою

Професійна  компетентність

 

1 Освіта

Вища освіта не нижче ступенямолодшого бакалавра або бакалавра в галузі знань

«Лісове господарство»

2 Знаннязаконодавства КонституціюУкраїни, ЗакониУкраїни  "Про державну службу", "Про запобіганнякорупції"
3 Професійнізнання

Лісовий кодекс України, Земельний кодекс України, Постанова Кабінету Міністрів України від 22 жовтня 2008 року №929 «Про затвердження правил рубок головного користування в гірських лісах Карпат»; Постанова Кабінету Міністрів України від 12 травня 2007 року №724 «Про затвердження Правил якісного складу лісів»,

4

Спеціальнийдосвідроботи

 

------------
     
5 Знаннясучаснихінформаційнихтехнологій користувач ПК (MSOffice, Internet), вміння використовувати  офісну техніку.
6 Особистісні якості     

вміння працювати з інформацією,

вміння ефективної координації з іншими,

системність і самостійність в роботі,

відповідальність, вміння працювати в стресових ситуаціях.

 
   

 

 

 

 

 

Додаток № 1

до Наказу Івано-Франківського ОУЛМГ

«Про оголошення   конкурсу на заміщення вакантної посади державної служби» від 09.02.2018 № 17-к

УМОВИ

проведення конкурсу

на заміщення вакантної посади державного службовця категорії «Б» -

завідувача сектору юридичного забезпечення та управління персоналом

 

Загальніумови

 

Посадовіобов’язки

1. Організація та участь у забезпеченні реалізації державної політики у відповідній сфері, правильного застосування законодавства в управлінні.

2.Організація правової роботи, спрямованої на правильне застосування, неухильне дотримання та запобігання невиконанню вимог законодавства, інших нормативних актів структурними підрозділами апаратом та посадовими особами управління під час виконання покладених на них завдань і функціональних обов’язків, а також представлення інтересів Івано-Франківського обласного управління лісового та мисливського господарства в судах.

3.Надання методичної допомоги з правових питань структурним підрозділам апарату управління.

4.Реалізація державної політики з питань управління персоналом в управлінні.

5.Прогнозування розвитку персоналу, заохочення працівників до службової кар’єри, підвищення рівня їх компетентності.

6.Здійснення аналітичної та організаційної роботи з кадрового менеджменту.

Умови оплати праці

посадовий оклад –5400 грн.,

надбавка за вислугу років,

надбавка за ранг державного службовця,

за наявності достатнього фонду оплати праці – премія.

Інформація про строковістьчи

безстроковість

призначення на посаду

Безстроково

(постійне місце служби)

Перелікдокументів, необхідних для участі в конкурсі,

та строк їхподання

1) копію паспорта громадянинаУкраїни;

2) письмовузаяву про участь у конкурсііззазначеннямосновнихмотивівщодозайняття посади державноїслужби, до якоїдодається резюме у довільнійформі;

3) письмовузаяву, в якійповідомляє, що до нього не застосовуються заборони, визначенічастиноютретьоюабо четвертою статті 1 Закону України "Про очищеннявлади", та надаєзгоду на проходженняперевірки та на оприлюдненнявідомостейстосовнонього відповідно до зазначеного Законуабокопіюдовідкивстановленоїформи про результатитакоїперевірки;

4) копію (копії) документа (документів) про освіту;

5) оригінал посвідчення атестації щодо вільного володіння державною мовою

6)заповнену особовукарткувстановленогозразка;

7)оригінали інших документів для підтвердження відповідності умовам конкурсу в разі проведення закритого конкурсу;

8) декларацію особи, уповноваженої на виконанняфункційдержавиабомісцевогосамоврядування, за 2017 рік.

Строк подання документів: до 17.00 годин 26.02.2018р

15 календарних днів з дня оприлюднення інформації про проведення конкурсу на офіційному веб-сайті центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері державної служби (Національного агентства України з питань державної служби).

Місце, час та дата проведення конкурсу

06 березня 2018 року, о 10.00

76015, м. Івано-Франківськ, вул. Грушевського, 31

Прізвище, ім’я та по батькові, номер телефону та адреса електронноїпошти особи, яка надаєдодатковуінформацію з питаньпроведення конкурсу      

Дзундза Мирослава Василівна ;

тел. (0342)   55-64-58

oykadru@meta.ua

Кваліфікаційні вимоги
 
1 Освіта      

Вища, магістр

2 Досвідроботи   

Досвід роботи на посадах державної служби категорії «Б» чи «В» або досвід служби в органах місцевого самоврядування, або досвід роботи на керівних посадах підприємств, установ та організацій незалежно від форм власності не менше два роки

3 Володіння державною мовою

Вільневолодіння державною мовою

Професійна компетентність

1 Освіта

Вища юридична освіта

2 Знаннязаконодавства

Конституція України, ЗакониУкраїни "Про державну службу", ЗакониУкраїни "Про запобіганнякорупції", ЗакониУкраїни «Про очищення влади», ЗакониУкраїни «Про звернення громадян”, ЗакониУкраїни «Про доступ до публічної інформації», Лісовий та Земельний кодекси України.

3 Професійнізнання Законодавчі та інші нормативні акти які регламентують діяльність управління, основи державного управління, трудове законодавство, етику ділового спілкування, методи оброблення інформації із застосуванням технічних засобів комунікації та зв’язку, обчислювальної техніки, правила та норми охорони праці, пожежної безпеки та виробничої санітарії. Знання трудового, адміністративного, фінансового, земельного, лісового права, податкового законодавства, порядку систематизації ведення і обліку правової документації.
4

Спеціальний досвід роботи

Досвід роботи за фахом
     
5 Знання сучасних інформаційних технологій  користувач ПК (MSOffice, Internet), вміння використовувати офісну техніку.
6 Особистісні якості     

Відповідальність, порядність

дисципліна і системність;

аналітичні здібності

вміння працювати в стресових ситуаціях

 
       

 Івано-Франківське обласне управління лісового та мисливського господарства запрошує на роботу діловода-архіваріуса.

Функціональні обов'язки:

- прийом, реєстрація вхідної та вихідної документаці;

- перевірка документів на правильність оформлення, згідно з встановленими правилами;

-допомога та консультації працівників держустанови щодо складання документів;

- складання реєстрів та передача документів на підпис начальнику управління;

- розробка інструкції з документообігу, згідно з вимогами до оформлення документів у відповідності з діючими стандартами;

- формування справ;

- складання розпоряджень керівництва;

- підготовка звичайного документообігу до переходу на електронний документообіг;

- контроль за розподілом документів та термінами надання відповідей;

- звітування про виконану роботу.

Вимоги до кандидата: вища освіта за спеціальністю «Діловодство», знання 1C, MS Office; старанність, порядність, хороша здатність до навчання, відповідальність; досвід роботи не менше року.

Умови роботи: офіційне працевлаштування, 5-ти денний робочий тиждень, відпустка 24 к.д., зарплата 3 720 грн.

Звертайтеся за адресою: Грушевського, 31, відділ кадрів тел. 55-64-58.

Новини

Корисні посилання

dklg

dklg

dklg

dklg

dklg

dklg

dklg