Івано-Франківське обласне управління

лісового та мисливського господарства

Адреса: вулиця Михайла Грушевського 31,
м. Івано-Франківськ,76018
Тел: 0342 55-22-59, тел/ф: 0342 55-20-54
office@ifforestry.gov.ua

Середа, 14 лютого 2018 08:45

Надвірнянське лісове господарство сертифіковане за міжнародною схемою Лісової Опікунської Ради (ForestStewardshipCouncil®, FSC)

Державне підприємство «Надвірнянське лісове господарство» взяло на себе добровільне зобов'язання  за дотриманням вимог економічного, екологічно і соціально збалансованого ведення лісового господарства, шляхом виконання відповідних загальновизнаних і таких, що заслуговують на довіру спільноти  міжнародних стандартів:  

- екологічно збалансоване та відповідальне ведення лісового господарства передбачає заготівлю лісоматеріалів та іншої лісової продукції при одночасному збереженні біорізноманіття та продуктивності лісів, природних екологічних процесів.

- соціально орієнтоване ведення лісового господарства сприяє зростанню добробуту місцевого населення і суспільства в цілому, а також стимулює місцеве населення зберігати лісові ресурси.

- економічно життєздатне використання лісових ресурсів означає, що лісове господарство і лісокористування організовані й управляються таким чином, щоб бути прибутковими, проте не за рахунок виснаження лісових ресурсів і природних екосистем.

 Лісова сертифікація включає дві складові: перша –  сертифікація системи ведення лісового господарства, друга – сертифікація ланцюга постачання продукції.

Спочатку відбувається оцінка відповідності лісового господарства сукупності екологічних, соціальних і економічних вимог, далі налагоджується система відстеження руху деревини та іншої продукції з сертифікованих лісових господарств до споживача через усі етапи трансформації сировини в готову продукцію, призначену для використання кінцевим споживачем.       

У травні 2017 року  аудиторською компанією «Легалліс» проведено основний аудит  ДП «Надвірнянський лісгосп». Лісове підприємство витримало іспит з оцінки відповідності системи ведення лісового господарства. За його результатами ДП  «Надвірнянський лісгосп» отримав сертифікат відповідності системи ведення лісового господарства за міжнародною схемою Лісової Опікунської Ради (ForestStewardshipCouncil®, FSC). 

Сертифікат відповідності - це покращення практики ведення лісового господарства та лісозаготівель; 

- формування привабливого для споживача іміджу підприємства;

-  отримання найновіших знань та практичних навичок екологічно та соціально орієнтованого лісівництва;

-  отримання від незалежної міжнародної організації підтвердження високого рівня ведення лісового господарства;

- наближення рівня економічних, екологічних та соціальних стандартів лісового господарства до європейського рівня;

- конкурентні переваги - довготермінове партнерство з покупцями сертифікованої лісопродукції за кордоном;

-  доступ до нових ринків збуту, зокрема тих, що висувають високі екологічні вимоги до лісопродукції.

Сучасні вимоги ведення лісового господарства вимагають брати активну участь у плануванні невиснажливого користування лісовими ресурсами, покращення екологічного стану та  дотримання  природної рівноваги з врахуванням усіх можливих наслідків для природи.

За матеріалами ДП "Надвірнянське лісове господарство"

Новини

Корисні посилання

dklg

dklg

dklg

dklg

dklg

dklg

dklg